Trang nhất » Giới thiệu

Ảnh Radar

  Ảnh radar

Ảnh mây vệ tinh

Ảnh mây vệ tinh

Sản Phẩm Mô Hình

Giới thiệu Đài KTTV Kon Tum

     Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon tum là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên, theo Quyết định số 334/QĐ-TCKTTV của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Kon Tum.
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NẮNG:

         Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh Kon Tum có chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát KTTV, môi trường (MT) và quan trắc định vị sét (ĐVS); dự báo, cảnh báo KTTV; thông tin dữ liệu KTTV; thực hiện các hoạt động dịch vụ KTTV theo quy định của Pháp luật
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
        -  Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về KTTV trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
        -  Quản lý, khai thác và tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát đối với mạng lưới trạm KTTV, MT và quan trắc ĐVS.
        -  Vận hành, lắp đặt , sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc KTTV, MT, ĐVS.
        -  Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo KTTV
        -  Tham gia theo dõi hoạt động của các trạm đo KTTV thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắctrong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.
        - Thiết lập, vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV Quốc gia ở cấp tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách.